Technologie CNC

CNC – Computer Numerical Control je číslicově je plně programovatelný obráběcí stroj.

Vývoj

V druhé polovině 20. Století se technologie CNC obrábění potvrdila jako velice účinný prostředek pro výrobu. Technologie jako celek šla velmi kupředu , a to bok po boku s rozvojem automatizace, počítačové a mikroprocesorové techniky. Zpočátku šlo o systémy automatizované z velké části pouze mechanicky, v dnešní době je řídíme pomocí zařízení s mikroprocesory a počítačovými programy.

Základní typy

CNC pro obrábění kovů – základní nabídka:

FRÉZOVÁNÍ, BROUŠENÍ, SOUSTRUŽENÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ

V praxi se využívá dělení na typy pouze pro efektivitu a časovou náročnost výroby, každá CNC jednotka má svou funkci ve výrobním procesu, např. na jedné jednotce se vyrábí nějaká součást a na další se opracovává jiným způsobem ta stejná, nebo jiná součást. CNC jednotkal je jakkoli upravitelná, z pohledu technických možností či vybavení, je možné použít např. speciální systémy jako třeba pro automatické lisování. Počty jednotek CNC a jejich typy jsou děleny tím více, čím je rozšířena výrobní, produktivní činnost podniku.

Výroba

CNC obrábění kovů není vhodné jen pro středně seriovou a maloseriovou výrobu, ale také pro velkosériovou výrobu (nejčastěji výroba 10 000 až 250 000 výrobků). CNC je jedním z nejpřesnějších systémů výroby, které jsou k dostání na trhu průmyslu s možností neustálého rozšíření aplikované automatizace.

Špičkové možnosti CNC obrábění vám zajistím společnost IXPA-PEMAT.

Technologie CNC obrábění

Nejčastěji využívanou rutinou v dnešní době je zakládání návrhu v programech CAD/CAM na běžném počítači, návrhy se sdružují v soubor, který už má všechny potřebné příkazy k výrobě na CNC, přičemž operace zajišťuje postprocesor s možností externí paměti. Po zpracování číslicovým počítačem přechází stroj k zpracování a zahájení výroby. Ruční zadání programu přímo do zařízení je časově náročné a vhodné leda pro minimální výrobu (třeba malé výrobky či jednoduché součástky).

Možnosti materiálů

Nječastěji je využití oceli, a to hlavně chromniklové, konstrukční a nerezové. Mezi další běžně používané materiály patří také slitiny (třeba mosazi a aluminia), litiny a často také plastické hmoty.

Moužnosti využití materiálů má souvislost hlavně s kontrétním vybavením jednotky CNC, která závisí hlavně na nástrojové části, která zajišťuje obrábění a podléhá nejvíce striktnímu dodržování výroby „v pořádku a v normě“.

CNC obrábění

Pro obrábění lze využít většinu běžných materiálů, které lze pro výrobu obstarat, nicméně nejmasivnější poptávka je po obrábění kovů, která dominuje u většiny firem, které mají základ výroby v CNC.

Systém obrábění

CNC obrábění probíhá ve třech prostorových osách X, Y, Z a tyto osy jsou základními orientačními prvky pro stroj. Hlavní parametry obsahují volbu nástroje, který bude činnost provádět, způsob jeho použití a místo jeho použití. Všechny činnosti nají vlastní postup, který je při projektování v CAD/CAM a jiných podnikových systémech pro návrh, dán automaticky. Při ručním zadání na stroj musí být tento postup přesně nadefinován. Celý proces lze kontrolovat, jednotka je bezpečně oddělena od výroby s možností vizuální kontroly přes bezpečné neprůstřelné sklo.

Řízení CNC

Všechny CNC jednotky mohou spolupracovat jakýmkoli softwarem na podnikové či CAD/CAM úrovni, kde lze navrhnou obráběcí projekty a lze jasně nastavit parametry hotového produktu. Vlastní ovládací systémovou jednotku lze využít pro přímé programování na stroji, kde je důležité znát procesní analogii pro zadávání do počítače přes ovládací jednotku.

Složení

Samotný stroj CNC se skládá ze dvou základních částí, ze systému řízení a ze soustrojípro vykonávání obrábění CNC obrábění, kde část silová má zdroj elektropneumatický, většinou kompresor s nádrží vzduchu.

Parametry CNC obrábění

Všechny veličiny při kovoobrábění podléhají normalizaci, tedy všechny jednotky vzdáleností, úhlů, rychlostí výroby a dalších, jsou standardní pro obecnou technickou (př. ČSN, EN) nebo speciální podnikovou normu.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

You must be logged in to post a comment.